Ethnic II Resim Sergisi

Ethnic II Sergisi Vefa Sanat Galerisi

Mürüvvetin bodrumdaki Ethnic sergisinde tablolarının ilk görüşte çarptığını belirtmek istiyorum.. Bedri Rahmi Eyüboğlu hocam bu sergiyi gezseydi, eminim ki övgü dolu sözler sarfedeceğinden emindim.. Nedret Yaşarın beyazı kullanmadaki ustalığını Mürüvvetin resimlerinde de gördüm, çok etkileyici buluyorum, başarılarının devamını dileyerek, beyaza devam Mürüvvet diyorum!

Sezer SANCAR
Heykeltraş
Bedri Rahmi Eyüboğlu üstadın Öğrencisi

Anadolu kültürünü batı kültürüyle sentezleyerek, semboller, nazarlıklar konseptini estetik bir dille modernize ederek yerelden evrensele taşımaktadır..Bu konseptle estetikliğinin dışavurumunu değişik bakış açılarıyla biçim ve renklerine taşımaktadır.Sanatçı: “Sanatçının dünyası renkleridir,sanatçı renklerle kurguladığı yaşamın bir parçasıdır.Sanatçı evreni değiştiren bir düş gücüne sahiptir, ki dünyayı şekillendiren de onlardır..”der.
Halen İstanbuldaki atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Vefa Sanat Galerisi
Akatlar – Bodrum / Muğla